استخدام مسول دفتر(منشی مدیر عامل)در Arisaltin.Co, Ltd

استخدام مسول دفتر(منشی مدیر عامل)در Arisaltin.Co, Ltd
فروشگاه Arisaltin.Co, Ltd جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران واقع در میدان ولیعصر استخدام می نماید. عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط احراز مسول دفتر و(منشی مدیر عامل) خانم ۱نفر منظم با روابط عمومی قوی پیگیر آشنا به زبان انگلیسی جهت کاردرشرکت بازرگانی متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس […]

استخدام مسول دفتر(منشی مدیر عامل)در Arisaltin.Co, Ltd