فراخوان جذب همیار مشاور در دانشگاه شهیدبهشتی

فراخوان جذب همیار مشاور در دانشگاه شهیدبهشتی
خبرگزاری مهر : مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی برای فعالیت در خوابگاه ها از بین دانشجویان پسر و دختر همیار مشاور جذب می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی از بین دانشجویان پسر و دختر دارای شرایط زیر به عنوان همیار مشاور برای فعالیت در خوابگاه های برادران(کوی برادران، قائم مقام) […]

فراخوان جذب همیار مشاور در دانشگاه شهیدبهشتی