آگهی استخدامی شرکت مینو ) 2016-04-24

استخدام شرکت مینو (قاسم ایران )
  شرکت مینو ( قاسم ایران ) در اصفهان استخدام می کند : فروشنده دارویی خانم و آقا  (با حداقل مدرک دیپلم با سابقه کار مرتبط ) فروشنده غذایی آرایشی بهداشتی خانم و آقا (با حداقل مدرک دیپلم ) ادرس : فلکه دانشگاه صنعتی / جنب راهداری / ک مینو

استخدام شرکت مینو (قاسم ایران )

  شرکت مینو ( قاسم ایران ) در اصفهان استخدام می کند : فروشنده دارویی خانم و آقا  (با حداقل مدرک دیپلم با سابقه کار مرتبط ) فروشنده غذایی آرایشی بهداشتی خانم و آقا (با حداقل مدرک دیپلم ) ادرس : فلکه دانشگاه صنعتی / جنب راهداری / ک مینو
استخدام شرکت مینو (قاسم ایران )

استخدام