استخدام جانشین مدیرعامل آقا در شرکت مهندسی بهین سامانه

استخدام جانشین مدیرعامل آقا در شرکت مهندسی بهین سامانه
شرکت مهندسی بهین سامانه جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می کند. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مزایا کد شغلی جانشین مدیرعامل آقا حداقل مدرک کارشناسی با ۵ سال سابقه کار (مدیریت) مسلط به زبان انگلیسی شبکه ارتباطات گسترده و فعال حقوق ثابت درصدی از سود شرکت بیمه ۹۵۰۹۰۳ متقاضیان […]

استخدام جانشین مدیرعامل آقا در شرکت مهندسی بهین سامانه

آگهی استخدامی کارگر در سازی 2016-08-08

استخدام کارگر آقا در کارگاه طلا سازی
  به تعدادی کارگر  نبمه ماهر آقا  زیر ۲۵ سال  جهت کار در کارگاه طلا سازی واقع در تبریز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۵۲۳۹۲۳۰ آدرس: حوالی بازار

استخدام کارگر آقا در کارگاه طلا سازی

  به تعدادی کارگر  نبمه ماهر آقا  زیر ۲۵ سال  جهت کار در کارگاه طلا سازی واقع در تبریز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۵۲۳۹۲۳۰ آدرس: حوالی بازار
استخدام کارگر آقا در کارگاه طلا سازی

استخدام

آگهی استخدامی انباردار جهت بازار 2016-07-30

استخدام انباردار آقا جهت کار در بازار
  به یک انباردار آقا جهت کار در بازار تهران نیازمندیم. شماره تماس : ۰۹۱۲۱۷۱۷۳۲۱ – ۵۵۶۱۸۲۴۰

استخدام انباردار آقا جهت کار در بازار

  به یک انباردار آقا جهت کار در بازار تهران نیازمندیم. شماره تماس : ۰۹۱۲۱۷۱۷۳۲۱ – ۵۵۶۱۸۲۴۰
استخدام انباردار آقا جهت کار در بازار

استخدام

آگهی استخدامی کانترکار و تهران 2016-07-14

استخدام کانترکار خانم و آقا در تهران
  به کانترکار خانم و آقا جهت همکاری در شیفت صبح و شب در تهران نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۲۳۷۷۰۰۷۹- ۲۲۸۷۴۷۹۱

استخدام کانترکار خانم و آقا در تهران

  به کانترکار خانم و آقا جهت همکاری در شیفت صبح و شب در تهران نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۲۳۷۷۰۰۷۹- ۲۲۸۷۴۷۹۱
استخدام کانترکار خانم و آقا در تهران

استخدامی

آگهی استخدامی استخدام اداری شرکت 2016-05-26

آگهی استخدام کارمند اداری آقا در شرکت
  یک شرکت در تهران به کارمند اداری آقا آشنا به کامپیوتر نیازمند است. تلفن : ۶۶۶۰۱۰۲۰  

آگهی استخدام کارمند اداری آقا در شرکت

  یک شرکت در تهران به کارمند اداری آقا آشنا به کامپیوتر نیازمند است. تلفن : ۶۶۶۰۱۰۲۰  
آگهی استخدام کارمند اداری آقا در شرکت

استخدام جدید

آگهی استخدامی دفتری هرمزگان 2016-05-24

استخدام نیروی دفتری آقا در هرمزگان
  به یک نیروی دفتری آقا با وسیله نقلیه ترجیحا محدوده گلشهر هرمزگان جهت دو شیفت کاری نیازمندیم ( حقوق ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان ) شماره تماس :۰۹۳۰۵۰۰۷۲۸۰

استخدام نیروی دفتری آقا در هرمزگان

  به یک نیروی دفتری آقا با وسیله نقلیه ترجیحا محدوده گلشهر هرمزگان جهت دو شیفت کاری نیازمندیم ( حقوق ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان ) شماره تماس :۰۹۳۰۵۰۰۷۲۸۰
استخدام نیروی دفتری آقا در هرمزگان

استخدام

آگهی استخدامی تعدادی یا مانتو 2016-05-22

استخدام تعدادی چرخکار خانم یا آقا در تولیدی مانتو
  تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار (خانم یا آقا) نیازمند است. تلفن : ۰۹۱۸۹۱۲۴۶۹۰ تسویه هفتگی

استخدام تعدادی چرخکار خانم یا آقا در تولیدی مانتو

  تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار (خانم یا آقا) نیازمند است. تلفن : ۰۹۱۸۹۱۲۴۶۹۰ تسویه هفتگی
استخدام تعدادی چرخکار خانم یا آقا در تولیدی مانتو

استخدام

آگهی استخدامی مدیر فروش تهران 2016-05-15

استخدام مدیر فروش آقا در تهران
  به مدیر فروش آقا آشنا به قطعات خودروی سواری جهت کار در دفتر مرکزی در تهران نیازمندیم . تماس:۷۷۷۵۱۹۶۱ داخلی ۱

استخدام مدیر فروش آقا در تهران

  به مدیر فروش آقا آشنا به قطعات خودروی سواری جهت کار در دفتر مرکزی در تهران نیازمندیم . تماس:۷۷۷۵۱۹۶۱ داخلی ۱
استخدام مدیر فروش آقا در تهران

استخدامی

آگهی استخدامی بازاریاب و اراک 2016-04-25

استخدام بازاریاب خانم و آقا در اراک
  به تعدادی بازاریاب حرفه ای خانم وآقا جهت معرفی خدمات ثبتی و حقوقی با سابقه کار مرتبط با حقوق و مزایای بالا در اراک نیازمندیم تماس:۳۳۱۲۶۹۲۸

استخدام بازاریاب خانم و آقا در اراک

  به تعدادی بازاریاب حرفه ای خانم وآقا جهت معرفی خدمات ثبتی و حقوقی با سابقه کار مرتبط با حقوق و مزایای بالا در اراک نیازمندیم تماس:۳۳۱۲۶۹۲۸
استخدام بازاریاب خانم و آقا در اراک

استخدامی

آگهی استخدامی کارمند اداری تهران 2016-04-18

استخدام کارمند اداری آقا در تهران
  به کارمند اداری اقا جهت کار در کارخانه محدوده پاکدشت در تهران نیازمندیم. تلفن: ۹ – ۳۶۴۲۵۵۰۸

استخدام کارمند اداری آقا در تهران

  به کارمند اداری اقا جهت کار در کارخانه محدوده پاکدشت در تهران نیازمندیم. تلفن: ۹ – ۳۶۴۲۵۵۰۸
استخدام کارمند اداری آقا در تهران

استخدام جدید