آگهی استخدامی شرکت شرکت آرتا 2016-06-11

استخدام شرکت آرتا
  شرکت آرتا در تهران جهت تکمیل کادر خود بازاریاب و ویزیتور با دو سال سابقه کاری با امکان اعزام به ماموریت استخدام می نماید. ایمیل: tehran@artantc.com تلفن: ۴- ۲۶۲۱۸۱۷۱- ۲۶۲۱۸۲۳۵

استخدام شرکت آرتا

  شرکت آرتا در تهران جهت تکمیل کادر خود بازاریاب و ویزیتور با دو سال سابقه کاری با امکان اعزام به ماموریت استخدام می نماید. ایمیل: tehran@artantc.com تلفن: ۴- ۲۶۲۱۸۱۷۱- ۲۶۲۱۸۲۳۵
استخدام شرکت آرتا

استخدامی