آگهی استخدامی آرایشی و آرای 2016-07-21

استخدام آرایشی و بهداشتی آرای
  به یک نفر فروشنده خانم در فروشگاه آرایشی و بهداشتی آرای نیازمندیم: عنوان  شغلی جنسیت شرایط شهر فروشنده خانم با فن بیان بالا شیراز آدرس: معالی آباد ، مجتمع گاندی ، طبقه همکف ،فروشگاه آرای تلفن: ۳۶۳۵۵۲۹۸ تلفن همراه:  ۰۹۱۷۷۰۶۶۶۴۲

استخدام آرایشی و بهداشتی آرای

  به یک نفر فروشنده خانم در فروشگاه آرایشی و بهداشتی آرای نیازمندیم: عنوان  شغلی جنسیت شرایط شهر فروشنده خانم با فن بیان بالا شیراز آدرس: معالی آباد ، مجتمع گاندی ، طبقه همکف ،فروشگاه آرای تلفن: ۳۶۳۵۵۲۹۸ تلفن همراه:  ۰۹۱۷۷۰۶۶۶۴۲
استخدام آرایشی و بهداشتی آرای

آگهی استخدامی فروشگاه بهداشتی شیراز 2016-04-07

استخدام فروشگاه آرایشی بهداشتی مژه در شیراز
  به یک فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه آرایشی بهداشتی مژه در شیراز نیازمندیم. آدرس: بازار انقلاب شماره تماس:۰۹۱۷۳۳۹۷۱۵۳ – ۳۲۲۹۴۲۰۶  

استخدام فروشگاه آرایشی بهداشتی مژه در شیراز

  به یک فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه آرایشی بهداشتی مژه در شیراز نیازمندیم. آدرس: بازار انقلاب شماره تماس:۰۹۱۷۳۳۹۷۱۵۳ – ۳۲۲۹۴۲۰۶  
استخدام فروشگاه آرایشی بهداشتی مژه در شیراز