آگهی استخدامی کارشناس نصاب البرز 2016-07-03

استخدام کارشناس فنی و نصاب دوربین مدار بسته در البرز
  به یک نفر کارشناس فنی و نصاب دوربین مدار بسته با آموزش رایگان جهت همکاری در البرز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۲۲۸۴۰۸۴

استخدام کارشناس فنی و نصاب دوربین مدار بسته در البرز

  به یک نفر کارشناس فنی و نصاب دوربین مدار بسته با آموزش رایگان جهت همکاری در البرز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۲۲۸۴۰۸۴
استخدام کارشناس فنی و نصاب دوربین مدار بسته در البرز

استخدام جدید