آگهی استخدامی فروشگاه ایده شیراز 2016-02-19

  به دو نفر فروشنده خانم بصورت دو شیفت در شیراز نیازمندیم. اعتبار آگهی ۲ هفته شماره تماس: ۰۹۱۷۴۸۳۵۹۷۶  &ndsh; ۳۲۳۵۲۱۸۷  
استخدام جدید