آگهی استخدامی در فروشگاه پاییز 2016-02-16

  فروشگاه چرم پاییز در تهران جهت تکمیل کادر فروش به تعدادی فروشنده خانم نیازمند است. بصورت نیمه وقت و تمام وقت تلفن تماس: ۲۲۸۶۰۹۴۴
استخدامی