آگهی استخدامی شرکت معتبر تهران 2016-04-19

استخدام شرکت معتبر جبکو در تهران
  شرکت معتبر جبکو تولیدکننده سیستم بایگانی هوشمند جهت دفتر جردن در تهران نیاز به افراد ذیل دارد: منشی خانم مسلط به برنامه اتوکد و فتوشاپ کارمند خانم جهت دپارتمان فروش با روابط عمومی بالا شماره تماس: ۸۸۸۸۳۵۱۴-۰۲۱    ۸۸۸۸۰۳۱۲-۰۲۱  

استخدام شرکت معتبر جبکو در تهران

  شرکت معتبر جبکو تولیدکننده سیستم بایگانی هوشمند جهت دفتر جردن در تهران نیاز به افراد ذیل دارد: منشی خانم مسلط به برنامه اتوکد و فتوشاپ کارمند خانم جهت دپارتمان فروش با روابط عمومی بالا شماره تماس: ۸۸۸۸۳۵۱۴-۰۲۱    ۸۸۸۸۰۳۱۲-۰۲۱  
استخدام شرکت معتبر جبکو در تهران

استخدام