آگهی استخدامی سالن و اصفهان 2016-06-08

استخدام سالن دار و نیروی آشپزخانه در اصفهان
  به تعدادی سالن دار آقا و نیروی آشپزخانه جهت کار در فست فود (پل فلزی) در اصفهان نیازمندیم تماس : ۰۹۱۳۲۰۲۶۱۰۵

استخدام سالن دار و نیروی آشپزخانه در اصفهان

  به تعدادی سالن دار آقا و نیروی آشپزخانه جهت کار در فست فود (پل فلزی) در اصفهان نیازمندیم تماس : ۰۹۱۳۲۰۲۶۱۰۵
استخدام سالن دار و نیروی آشپزخانه در اصفهان