آگهی استخدامی در کشت نگین 2016-07-18

استخدام در مجتمع کشت و صنعت قارچ نگین
  مجتمع کشت و صنعت قارچ نگین در همدان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: (افراد باسابقه در اولویت هستند) عنوان شغلی جنسیت شرایط مدرک تحصیلی محل خدمت گروه شیفت شب آقا سن زیر ۳۰سال-ضمانت نامه معتبر-کارت پایان خدمت فوق دیپلم همدان گروه برداشت خانم و آقا […]

استخدام در مجتمع کشت و صنعت قارچ نگین

  مجتمع کشت و صنعت قارچ نگین در همدان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: (افراد باسابقه در اولویت هستند) عنوان شغلی جنسیت شرایط مدرک تحصیلی محل خدمت گروه شیفت شب آقا سن زیر ۳۰سال-ضمانت نامه معتبر-کارت پایان خدمت فوق دیپلم همدان گروه برداشت خانم و آقا […]
استخدام در مجتمع کشت و صنعت قارچ نگین

استخدامی