آگهی استخدامی موسسه معلولین (ع) 2016-06-29

استخدام موسسه معلولین امام جواد (ع)
  موسسه معلولین امام جواد (ع) در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: کارشناس مامایی: یک نفر لیسانس گرافیک: یک نفر کارشناس روانشناسی: آقا یک نفر آدرس: جاده شاندیز، امام رضا (ع) ۱، موسسه معلولین امام جواد (ع) تلفن: ۰۹۱۵۳۰۹۸۶۳۳

استخدام موسسه معلولین امام جواد (ع)

  موسسه معلولین امام جواد (ع) در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: کارشناس مامایی: یک نفر لیسانس گرافیک: یک نفر کارشناس روانشناسی: آقا یک نفر آدرس: جاده شاندیز، امام رضا (ع) ۱، موسسه معلولین امام جواد (ع) تلفن: ۰۹۱۵۳۰۹۸۶۳۳
استخدام موسسه معلولین امام جواد (ع)

استخدام