آگهی استخدامی کارمند خانم معماری 2016-02-03

  یک شرکت معماری معتبر در تهران به کارمند خانم مسلط به اکسل و word نیازمند است. تلفن: ۸۵۵۳۷۷۷۷ &ndsh; ۸۵۵۳۷۴۴۴