آگهی استخدامی فروشنده مانتو تبریز 2016-05-17

استخدام فروشنده جهت مانتو فروشی در تبریز
  به یک فروشنده ماهر و نیمه ماهر خانم جهت فروشگاه مانتو فروشی در تبریز نیازمندیم . آدرس :برج شهر طبقه ۳ پلاک ۱۹ شماره تماس :۰۹۳۵۵۴۳۸۰۱۵

استخدام فروشنده جهت مانتو فروشی در تبریز

  به یک فروشنده ماهر و نیمه ماهر خانم جهت فروشگاه مانتو فروشی در تبریز نیازمندیم . آدرس :برج شهر طبقه ۳ پلاک ۱۹ شماره تماس :۰۹۳۵۵۴۳۸۰۱۵
استخدام فروشنده جهت مانتو فروشی در تبریز