آگهی استخدامی شرکت آرام تبریز 2016-04-23

استخدام شرکت مسافرتی آرام گشت در تبریز
  شرکت خدمات گردشگری و مسافرتی آرام گشت در تبریز استخدام میکند: مدیر فنی بند الف: خانم کانتر داخلی و خارجی: خانم منشی: خانم آدرس: ولیعصر- خ اوحدی- ساختمان نوین- طبقه اول تلفن:۳۳۳۲۴۹۵۳- ۳۳۳۲۴۹۵۶

استخدام شرکت مسافرتی آرام گشت در تبریز

  شرکت خدمات گردشگری و مسافرتی آرام گشت در تبریز استخدام میکند: مدیر فنی بند الف: خانم کانتر داخلی و خارجی: خانم منشی: خانم آدرس: ولیعصر- خ اوحدی- ساختمان نوین- طبقه اول تلفن:۳۳۳۲۴۹۵۳- ۳۳۳۲۴۹۵۶
استخدام شرکت مسافرتی آرام گشت در تبریز

استخدام