آگهی استخدامی یک خودرویی شغلی 2016-06-05

استخدام یک شرکت معتبر خودرویی در پنج ردیف شغلی
  یک شرکت معتبر خودرویی جهت تکمیل نیروی انسانی خود در زمینه های ذیل در تهران دعوت به همکاری می نماید : ردیف عنوان شغل مهارت تعداد جنسیت ۱ مکانیک آشنایی با خودرو های مدل ۲۰۱۵ به بالا ۲ نفر مرد ۲ تعمیرکار برق اتومبیل ۲ نفر مرد ۳ تعلیق و جلوبند کار ۲ نفر […]

استخدام یک شرکت معتبر خودرویی در پنج ردیف شغلی

  یک شرکت معتبر خودرویی جهت تکمیل نیروی انسانی خود در زمینه های ذیل در تهران دعوت به همکاری می نماید : ردیف عنوان شغل مهارت تعداد جنسیت ۱ مکانیک آشنایی با خودرو های مدل ۲۰۱۵ به بالا ۲ نفر مرد ۲ تعمیرکار برق اتومبیل ۲ نفر مرد ۳ تعلیق و جلوبند کار ۲ نفر […]
استخدام یک شرکت معتبر خودرویی در پنج ردیف شغلی

استخدام