آگهی استخدامی منشی | ۹۵ 2016-06-24

استخدام منشی تایپیست | شنبه ۵ تیر ۹۵
استخدام منشی تایپیست در تهران منشی جهت جوابگویی تلفن , و آشنا به تایپ , با روابط عمومی بالا ۴۴۲۱۸۰۴۴ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________

استخدام منشی تایپیست | شنبه ۵ تیر ۹۵

استخدام منشی تایپیست در تهران منشی جهت جوابگویی تلفن , و آشنا به تایپ , با روابط عمومی بالا ۴۴۲۱۸۰۴۴ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________
استخدام منشی تایپیست | شنبه ۵ تیر ۹۵

استخدامی