آگهی استخدامی مسئول سه ۹۵ 2016-05-09

استخدام مسئول دفتر | سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۵
آگهی استخدام  مسئول دفتر  در  تهران مسئول دفتر هیات مدیره خانم – مسلط به امور مکاتبات و قراردادها تسلط کامل به OFFICE حداقل ۳سال سابقه کار مرتبط و توان مدیریت دفتر ارسال روزمه به آدرس employee @parsaabzar.com ۶۶۷۴۲۲۴۳ _________Www.IranEstekhdam.Ir______________ مسئول دفتر خانم , کانون تبلیغات پیک برتر , آشنا به امور اداری , با روابط […]

استخدام مسئول دفتر | سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۵

آگهی استخدام  مسئول دفتر  در  تهران مسئول دفتر هیات مدیره خانم – مسلط به امور مکاتبات و قراردادها تسلط کامل به OFFICE حداقل ۳سال سابقه کار مرتبط و توان مدیریت دفتر ارسال روزمه به آدرس employee @parsaabzar.com ۶۶۷۴۲۲۴۳ _________Www.IranEstekhdam.Ir______________ مسئول دفتر خانم , کانون تبلیغات پیک برتر , آشنا به امور اداری , با روابط […]
استخدام مسئول دفتر | سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۵

استخدام