آگهی استخدامی ظرفشوی کار شاپ 2016-06-03

استخدام ظرفشوی جهت کار در کافی شاپ
  به ظرفشوی جهت کار در کافی شاپ  با ساعت کاری ۱۱ تا ۲۳ بدون جای خواب در محدوده هروی تهران نیازمندیم . تماس :۰۹۱۲۳۲۰۶۱۲۲

استخدام ظرفشوی جهت کار در کافی شاپ

  به ظرفشوی جهت کار در کافی شاپ  با ساعت کاری ۱۱ تا ۲۳ بدون جای خواب در محدوده هروی تهران نیازمندیم . تماس :۰۹۱۲۳۲۰۶۱۲۲
استخدام ظرفشوی جهت کار در کافی شاپ

استخدامی