آگهی استخدامی شرکت صنایع مجللی 2016-06-25

استخدام شرکت مجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللی
  شرکت مجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللی ، تولید کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی کارشناس ارشد بازاریابی و فروش منطقه ای با حداقل ۵ سال سابقه مرتبط دارای تحصیلات لیسانس شیمی ، مهندسی شیمی، مدیریت بازرگانی و تسلط کامل به نرم افزار آفیس در تهران استخدام می نماید. ارسال رزومه به ایمیل: hr@drm-chem.com

استخدام شرکت مجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللی

  شرکت مجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللی ، تولید کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی کارشناس ارشد بازاریابی و فروش منطقه ای با حداقل ۵ سال سابقه مرتبط دارای تحصیلات لیسانس شیمی ، مهندسی شیمی، مدیریت بازرگانی و تسلط کامل به نرم افزار آفیس در تهران استخدام می نماید. ارسال رزومه به ایمیل: hr@drm-chem.com
استخدام شرکت مجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللی

استخدام