آگهی استخدامی در برگر 2016-07-04

استخدام کارگر ساده در فست فود تل برگر
  به یک کارگر ساده جهت کار در فست فود تل برگر در خوزستان نیازمندیم. مراجعه حضوری از ساعت ۱۱ الی ۱۳ نشانی: طالقانی – نبش سیمتری

استخدام کارگر ساده در فست فود تل برگر

  به یک کارگر ساده جهت کار در فست فود تل برگر در خوزستان نیازمندیم. مراجعه حضوری از ساعت ۱۱ الی ۱۳ نشانی: طالقانی – نبش سیمتری
استخدام کارگر ساده در فست فود تل برگر