آگهی استخدامی اشتغال افتتاح کشاورزی 2016-06-20

ایجاد اشتغال برای ۲۰۰ نفر با افتتاح ۶۴ پروژه در هفته جهاد کشاورزی
  کل سرمایه‌گذاری انجام شده ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی، هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل آورده متقاضی و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز از طریق تسهیلات بانکی تامین شده است. جهت مشاهده اخبار استخدام وزارت جهاد کشاورزی اینجا کلیک کنید به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین از همدان ؛ […]

ایجاد اشتغال برای ۲۰۰ نفر با افتتاح ۶۴ پروژه در هفته جهاد کشاورزی

  کل سرمایه‌گذاری انجام شده ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی، هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل آورده متقاضی و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز از طریق تسهیلات بانکی تامین شده است. جهت مشاهده اخبار استخدام وزارت جهاد کشاورزی اینجا کلیک کنید به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین از همدان ؛ […]
ایجاد اشتغال برای ۲۰۰ نفر با افتتاح ۶۴ پروژه در هفته جهاد کشاورزی

استخدام جدید