آگهی استخدامی رزرویشن آقا پیک 2016-03-03

  رزرویشن مبتدی یا حرفه ای آقا جهت شیفت صبح پیک واقع در محدوده ۳۰ متری جی در تهران نیازمندیم. تلفن: ۰۹۹۶۰۳۰۲۰۹
استخدام