آگهی استخدامی نیروی به آفیس 2016-06-12

استخدام نیروی خانم مسلط به تایپ و برنامه آفیس
  به دو نیروی خانم مسلط به تایپ و برنامه آفیس با حقوق مکفی در خیابان دانشگاه واقع در هرمزگان نیازمندیم . تلفن تماس : ۰۹۳۹۸۴۵۵۳۵۲

استخدام نیروی خانم مسلط به تایپ و برنامه آفیس

  به دو نیروی خانم مسلط به تایپ و برنامه آفیس با حقوق مکفی در خیابان دانشگاه واقع در هرمزگان نیازمندیم . تلفن تماس : ۰۹۳۹۸۴۵۵۳۵۲
استخدام نیروی خانم مسلط به تایپ و برنامه آفیس

استخدام