آگهی استخدامی مهمانپذیر مهمانپذیر شکوفه 2016-03-12

  به یک کارگرساده خانم جهت امور نظافت جهت کار درشیراز نیازمندیم. آدرس: خیابان فردوسی شماره تماس: ۳۲۲۲۱۱۲۵۷ &ndsh; ۰۹۱۷۱۱۲۳۳۶۷
استخدامی