آگهی استخدامی کارگر جهت اراک 2016-03-11

  به یک کارگر ساده جهت کار در رستوران واقع در اراک نیازمندیم. با حقوق ۷۰۰ هزار تومان تلفن تماس: ۰۹۱۸۱۶۰۳۸۸۵
استخدام جدید