آگهی استخدامی پرستاری سال شوند 2016-02-14

  معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ساماندهی مراکز پرستاری در منزل خبر داد و به حاشیه سازان گفت: دام و دانه خود را جای دیگر پهن کنند. جهت ورود به صفحه اصلی اخبار استخدام پرستاران اینجا کلیک کنید به گزارش، خبرنگار سلامت ایرنا محمد میرزابیگی روز شنبه در مراسم بزرگداشت روز […]
استخدامی