آگهی استخدامی بازاریاب سه ۹۵ 2016-04-25

استخدام بازاریاب تبلیغاتی | سه شنبه ۷ اردیبهشت ۹۵
آگهی استخدام بازاریاب تبلیغاتی در تهران به تعدادی خانم فعال و باهوش , باروابط عمومی بالا باشرایط عالی , جهت‎شرکت‎تبلیغاتی‎معتبرنیازمندیم ۰۹۳۵۴۵۶۵۱۱۱ ـ ۸۸۸۸۸۸۰۸ _______________Www.IranEstekhdam.Ir______________ KODEX , بازاریاب تلفنی حرفه ای خانم،آقا , جذب آگهی درنشریه آرایشی بهداشتی شریعتی صدر ۲۲۶۹۳۲۹۰ _______________Www.IranEstekhdam.Ir______________ بازاریاب مطبوعات , حقوق + پورسانت , جهت یک نشریه معتبر ۶۶۴۹۷۸۴۹ _______________Www.IranEstekhdam.Ir______________ به […]

استخدام بازاریاب تبلیغاتی | سه شنبه ۷ اردیبهشت ۹۵

آگهی استخدام بازاریاب تبلیغاتی در تهران به تعدادی خانم فعال و باهوش , باروابط عمومی بالا باشرایط عالی , جهت‎شرکت‎تبلیغاتی‎معتبرنیازمندیم ۰۹۳۵۴۵۶۵۱۱۱ ـ ۸۸۸۸۸۸۰۸ _______________Www.IranEstekhdam.Ir______________ KODEX , بازاریاب تلفنی حرفه ای خانم،آقا , جذب آگهی درنشریه آرایشی بهداشتی شریعتی صدر ۲۲۶۹۳۲۹۰ _______________Www.IranEstekhdam.Ir______________ بازاریاب مطبوعات , حقوق + پورسانت , جهت یک نشریه معتبر ۶۶۴۹۷۸۴۹ _______________Www.IranEstekhdam.Ir______________ به […]
استخدام بازاریاب تبلیغاتی | سه شنبه ۷ اردیبهشت ۹۵

استخدامی