آگهی استخدامی کارگر و تهران 2016-03-08

  به کارگر ساده و سالنکار جهت کار در مجموعه رستورانهای زنجیره ای دارای کارت پایان خدمت و غیر سیگاری در تهران نیازمندیم. تلفن: ۴۴۲۹۸۹۴۹-۲۲۳۵۸۱۷۹
استخدام جدید