گوگل برای استخدام چه سوالاتی میپرسد؟

گوگل برای استخدام چه سوالاتی میپرسد؟
شرکت گوگل برای استخدام کارکنانش طی سوالاتی به ظاهر ساده، ذهن افراد را به چالش می کشد. یکی از علل شهرت شرکت گوگل پرسش های دشواری است که هنگام مصاحبه شغلی ذهنتان را درگیر می کند تا توانایی شما را در شرایط دشوار به چالش بکشد. اکثر این سوالات شما را تحت شرایطی قرار می […]

گوگل برای استخدام چه سوالاتی میپرسد؟