استخدام مهندس الکترونیک فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری

استخدام مهندس الکترونیک فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری
به مهندس الکترونیک فارغ التحصیل ار دانشگاه سراسری در تهران نیازمندیم. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: info@mapvaco.com

استخدام مهندس الکترونیک فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری