استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر انتشارات

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر انتشارات
به منشی خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر انتشارات در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۶۶۹۶۳۴۳۷

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر انتشارات