استخدام مدیر بازرگانی مسلط به مهارت های چهار گانه زبان

استخدام مدیر بازرگانی مسلط به مهارت های چهار گانه زبان
به مدیر بازرگانی مسلط به فرایند خرید خارجی مسلط به مهارت های چهار گانه زبان انگلیسی در تهران نیازمندیم. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: info@gharbsteel.com

استخدام مدیر بازرگانی مسلط به مهارت های چهار گانه زبان