استخدام دانشکده علوم پزشکی شوشتر

استخدام دانشکده علوم پزشکی شوشتر
فراخوان بکار گیری نیروی معاونت بهداشت باستحضار میرساند معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر در نظر دارد جهت تکمیل تیم های سلامت به تعداد ۷ نفر ، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه عمومی وتخصصی ومصاحبه پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت قرارداد پزشک خانواده از تاریخ ۱۲/۷/۹۵ لغایت […]

استخدام دانشکده علوم پزشکی شوشتر