استخدام حسابدار آشنا به نرم افزار مالی در اصفهان

استخدام حسابدار آشنا به نرم افزار مالی در اصفهان
شرکت ایران اسپیرال در شهر اصفهان به حسابدار آشنا به نرم افزار مالی با دو سال سابقه کار نیازمند است از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: info@kmid-co.com

استخدام حسابدار آشنا به نرم افزار مالی در اصفهان