استخدام تعدادی برنامه نویس در حوزه های مختلف در آدریان سامانه نوین

استخدام تعدادی برنامه نویس در حوزه های مختلف در آدریان سامانه نوین
شرکت آدریان سامانه نوین در تهران جهت تکمیل کادر فنی خود در نظر دارد تعدادی برنامه نویس در سطوح و حوزه های فنی مختلف جلب نماید. لذا از برنامه نویسان حائز شرایط ذیل و دارای روحیه مسئولیت پذیری، کار گروهی و یادگیری که مایل به همکاری می باشند دعوت به عمل می آید. ردیف برنامه […]

استخدام تعدادی برنامه نویس در حوزه های مختلف در آدریان سامانه نوین